Trained Teachers

Trained TeachersTrainer's Name : Ms. Charanjeet Kaur

Director's Name : Mr. Shivanshu Tripathi

Sr. No.NameGenderFather / Husband's NameCourseImage
1 Aarti Khanna Female Deepan Khanna Abacus & Vedic Math
2 Jyoti Vijay Pathak Female Vijay Pathak Abacus Vedic Math & Phonics
3 Deepti Singhal Female Deepak Kumar ABACUS
4 Deepti Singhal Female Deepak Kumar Vedic Maths
5 Dr.Sonal Sinha Female Dr.Abhishek Shrivastava Abacus & Vedic Math
6 V Rama Lakshmi Female V V Srinivasarao Abacus & Vedic Math
7 Nandita Banka Female Anand Kumar Saria Abacus & Vedic Math
8 Shikha Namdeo Female Manish Kumar Kushwaha Abacus & Vedic Math
9 Shweta Ray Female Sumit Ray Abacus & Vedic Math
10 Seema Rai Female Sachin Rai Abacus & Vedic Math
11 Komalben Dudhagara Female Kiran Kumar Dudhagara Abacus & Vedic Math
12 Shivarangeni Sivasankar Female Sivasankar Abacus & Vedic Math
13 Arpana Sahu Female Mohit Sahu Abacus & Vedic Math
14 Sandhya Atul Nirmal Female Atul Parmanand Nirmal Abacus & Vedic Math
15 Jyoti D Dixit Female Dattraj Dixit Abacus & Vedic Math
16 Aditi Sarupria Female Ashish Sarupria Abacus & Vedic Math
17 Khushboo Jain Female Sachin Jain Abacus & Vedic Math
18 Akanksha Kavi Upreti Female Kavi Upreti Abacus & Vedic Math
19 Harpreet Kaur Thukral Female Maninder Singh Thukral Abacus & Vedic Math
20 Kanak Mohan Sharma Male Mukul Pachauri Abacus & Vedic Math
21 Priya Rani Female Laleet Grover Abacus & Vedic Math
22 Shalini Sharma Female Naveen Sharma Abacus & Vedic Math
23 Shriti Agrgarwal Sarkar Female Alok Sarkar ABACUS
24 Jasmeet Kaur Female Kulwant Singh Abacus & Vedic Math
25 Jaspreet Kaur Female S. Pushpindar Singh Abacus & Vedic Math